Now showing items 1-1 of 1

  • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

    Poledňáková, Halina
    Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...