Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv "zaplňovacích" činidel na interakce DNA-tenzid 

    Sovová, Šárka
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem zaplňovacích činidel na interakce v systému DNA-tenzid. DNA o velikosti 4017 párů bází byla připravena polymerázovou řetězovou reakcí, jako templát byl použit plasmid pSB-E1g. Polyetylen ...