Show simple item record

Developer Activities in the Context of Construction of Shopping Centers

dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorZuzaňáková, Markétacs
dc.date.accessioned2020-02-01T07:54:16Z
dc.date.available2020-02-01cs
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationZUZAŇÁKOVÁ, M. Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64804
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace o projektu, studii proveditelnosti, developerských projektech, fázích životního cyklu projektu, způsobech financování, případné rizika a stanovení peněžních toků projektu. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. V první je zobrazen přehled nákupních center, obchodních domů a maloobchodních parků v celé České republice a druhá se soustředí na posouzení skutečně provedeného developerského projektu obchodního centra - maloobchodního parku z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti. Cílem této práce je seznámení se s tématem developerského projektu maloobchodního parku a posouzením, zda je z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti přijatelný pro realizaci a v jaké míře či nikoli.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the determination of cash flow and the assessment of the economic efficiency of a development project of the shopping center. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes information about the project, feasibility study, development projects, phases of the project life cycle, ways of financing, risks and setting the cash flow of the project. The practical part is divided into two parts. The first one presents an overview of shopping centers, department stores and retail parks in the Czech Republic and the second focuses on the assessment of actually performed development project of the shopping center - a retail park in terms of cash flow and economic efficiency. The aim of this work is to get familiar with the sphere of retail development project and its assessment concerning whether it is acceptable for implementation in the terms of cash flow and economic effectiveness and to what extend.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectProjektcs
dc.subjectstudie proveditelnostics
dc.subjectukazatelé ekonomické efektivnostics
dc.subjectdevelopmentcs
dc.subjectpeněžní tokycs
dc.subjectobchodní centrumcs
dc.subjectmaloobchodní parkcs
dc.subjectpronájemcs
dc.subjectProjecten
dc.subjectfeasibility studyen
dc.subjectindicators of economic efficiencyen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectcash flowen
dc.subjectbusiness centeren
dc.subjectretail parken
dc.subjectrenten
dc.titleDeveloperská činnost v rámci výstavby obchodních centercs
dc.title.alternativeDeveloper Activities in the Context of Construction of Shopping Centersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-05-03-12:39:50cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:18:58en
sync.item.modts2021.11.12 20:27:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVaňková, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record