Show simple item record

Thermal treatment of waste with heat recovery

dc.contributor.advisorPavlas, Martincs
dc.contributor.authorStrapko, Tiborcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:30:05Z
dc.date.available2019-04-03T22:30:05Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSTRAPKO, T. Termické zpracování odpadů s využitím tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other41027cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6489
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů nakládání s odpady v dnešní době, a to jejich termickým využitím, s detailnějším pohledem na zařízení využívající tyto druhotné suroviny coby plnohodnotný zdroj energie – tzv. Waste to Energy (WTE) zařízení (v minulosti spalovně). Úvodem se práce zabývá odpady jako takovými, jejich historií, rozdělením, vlastnostmi či důsledkem jejich vzniku, resp. neustálého růstu produkce. Vedle termického zpracování odpadů se práce pro komplexnost a zejména možnost srovnání okrajově dotkne i dalších 2 nejznámějších a nejčastějších způsobů nakládáni s odpady: recyklace a skládkování. Následuje část zabývající se termickým nakládáním s odpady s hlavní pozorností zaměřenou na WTE zařízení jako celek, jeho jednotlivé subsystémy a procesy v nich probíhající. Tyto je možno rozdělit na 3 základní části: termická část, systém utilizace tepla a systém čistění spalin. Hlavní pozornost je věnována systému využití vzniklého tepla, který nezanedbatelně ovlivňuje celkovou účinnost a efektivitu těchto zařízení. Závěr přináší vyčíslení hlavních energetických toků v procesu spalování odpadů ve formě jednoduchého blokového a výpočetního modelu.cs
dc.description.abstractFollowing bachelor‘s thesis deals with one of the possible way of waste treatment nowadays, thermal treatment, focusing on the facilities using this secondary raw materials as a renewable source of energy, WTE plants (incinerations plants in history). At the beginning this work focuses on waste and its history, diversification, characteristics, origin and reasons of their continual grow in production. For complexity and possibility of comparison this work slightly deals with 2 other most popular ways of waste treatment, as well: recycling and waste disposal. Next part concers with thermal treatment of waste, specializing on WTE plants and its processes. These can be devided into 3 different parts: incineration part, energy utilization part and flue gas cleaning part. Big attention is concentrating on energy utilization system, which inconsiderable affects general effectivity of this facilities. Finnaly, there‘s a numerical evaluation of energy flows in process of waste incineration and its processing into simple block and computational model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodpadycs
dc.subjecttermické využití odpadůcs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectWTE zařízenícs
dc.subjectpáracs
dc.subjectvýpočetní modelcs
dc.subjectwasteen
dc.subjectthermal treatment of wasteen
dc.subjectincinerationen
dc.subjectWTE plantsen
dc.subjectsteamen
dc.subjectcomputational modelen
dc.titleTermické zpracování odpadů s využitím teplacs
dc.title.alternativeThermal treatment of waste with heat recoveryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:17cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41027en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:41:45en
sync.item.modts2019.05.18 12:53:15en
dc.contributor.refereeTouš, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record