Show simple item record

LIBRARY plus - Multiporpouse Building with Library

dc.contributor.advisorKristek, Jancs
dc.contributor.authorOchotná, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:07:59Z
dc.date.available2018-10-21T21:07:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOCHOTNÁ, B. KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other102886cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64907
dc.description.abstractKnihovna je v historii lidské kultury vnímána jako chrám vzdělanosti a poznání. Chrám pro knihy. Jsou to prostory zaplněné miliony knih, v nichž jsou zapsány zkušenosti, zážitky, fantazie a myšlenky lidstva. Knihy jsou médiem, které je zprostředkovávají. Neustále přibývají, jejich počet narůstá do nekonečna. Nové knihy kvitují, popírají nebo nahrazují ty staré. Představují nepřetržitý proud vědění, jehož pravdivost je velmi relativní. Nikdo není schopen přečíst knihy všechny, a poznat tak „objektivní pravdu“. Knihovna navozuje tíseň plynoucí z vědomí nevyhnutelné nevědomosti. Fyzický prostor s knihami pokračuje za hranici zrcadla do neuchopitelné nekonečnosti. Absolutní obklopení knihami a absence kontaktu s vnějším světem umožňuje konfrontaci s hranicemi vlastního poznání, která může být až nesnesitelná. Únik ze světa knih, umožňuje schodiště, které se náhle objeví po průchodu mezi knihovními regály uspořádanými podél křivky, která znemožňuje perspektivní průhled. Mysl nalézá utišení v měkkých prostorách v přízemí nebo přírodě bující na střeše knihovny.cs
dc.description.abstractThe library is perceived in the history of human culture as a temple of education and knowledge. The Book Temple. These are the spaces filled with millions of books in which the experiences, fantasies and ideas of mankind are written. Books are the medium that mediates them. They are constantly on the rise, their number is infinite. New books acknowledge, deny or replace old ones. They represent a continuous stream of knowledge whose truth is very relative. No one is able to read all books, and learn the "objective truth". The library creates a strain resulting from the consciousness of inevitable ignorance. Physical space with books continues beyond the boundary of the mirror into endlessness out of our reach. Absolutely surrounded by books and the lack of contact with the outside world allows confrontation with the boundaries of one's own knowledge, which can be unbearable. Escape from the world of books allows stairs, that suddenly appear after passage between library shelves arranged along a curve that prevents perspective view. The mind finds relaxation in the soft spaces on the ground floor or in nature on the roof of the library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKnihovna knihy nekonečnostcs
dc.subjectlibraryen
dc.subjectbooks infinityen
dc.titleKNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnoucs
dc.title.alternativeLIBRARY plus - Multiporpouse Building with Libraryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-22cs
dcterms.modified2017-05-22-14:18:18cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102886en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:01:10en
sync.item.modts2020.03.31 15:59:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeForetník, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Ladislav Kuba (předseda) MgA. Svatopluk Sládeček (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record