Show simple item record

Fluorescence spectroscopy in the research of aminoclays

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorJančík Procházková, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:55Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:55Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A. Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other97057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64996
dc.description.abstractAminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné je využití aminojílu v medicínských aplikacích, kde je však zapotřebí mít možnost vizualizace daného systému a dějů. Předložená práce se zabývá problematikou vizualizace aminojílu využitím technik fluorescenční spektroskopie. Bylo zjištěno, že aminojíl vykazuje autofluorescenci, která je charakterizována pomocí fluorescenční spektroskopie. Autofluorescence aminojílu však v praxi není využitelná kvůli její slabé intenzitě. Z tohoto důvodu byly zkoumány možnosti modifikace vnitřní struktury implementací europitých iontů, které jsou ve vhodně chelatované podobě schopny fluorescence. A modifikace vnější struktury pomocí elektrostatických interakcí s fluorescenčními sondami. Připravené komplexy byly spektrálně charakterizovány pomocí spektrofluorimetrie a fluorescenční mikroskopie za účelem zhodnocení využitelnosti v praxi.cs
dc.description.abstractAminoclay belongs to a large group of organic modified materials based on clays. These materials could find many potential practical applications and, in particular, may be used as a matrix with the ability of the organisation and stabilisation of incorporated substances. The utilisation of aminoclay in the field of medical applications seems highly prospective, but there is the need to visualise the clay system and the processes within it. This essay deals with the issue of aminoclay visualisation by means of fluorescent spectroscopy. Through fluorescent spectroscopy, aminoclay was discovered to be autofluorescent. The autofluorescence of aminoclay is not usable in practical applications because of the low fluorescence intensity. This is the reason for the research into other possibilities for modifications of the internal structure of aminoclay by europium ions. These ions in chelated form are able to be fluorescent and modifications of the external structure are possible by electrostatic implementation of fluorescent dyes. Characterisation of the prepared complexes was provided by spectrofluorimetry and fluorescent microscopy for the purpose of evaluation of the practical application of aminoclay.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAminojílcs
dc.subjectaminojíl s inkorporovanými ionty europiacs
dc.subjectorganicky modifikované jílycs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjectfluorescenční sondycs
dc.subjectpyrendodekanová kyselinacs
dc.subjectAminoclayen
dc.subjectaminoclay with incorporated europium ionsen
dc.subjectorganoclayen
dc.subjectfluorescent spectroscopyen
dc.subjectfluorescent probesen
dc.subjectpyrenedodecanoic aciden
dc.titleFluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílůcs
dc.title.alternativeFluorescence spectroscopy in the research of aminoclaysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-30cs
dcterms.modified2017-05-31-08:26:40cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid97057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:20:43en
sync.item.modts2020.04.01 05:04:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekař, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceLehocký: Jak se zjistí netoxický charakter aminojílu na buňky lidského organismu? Čeppan: Existuje metoda pro skládání fluorescenčních spekter?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record