Recent Submissions

 • Jaroslavice – sídlo v krajině 

  Májek, Jan
  Práce cílí na střed obce, tím je náměstí, které co do velikosti srovnatelné s náměstím svobody v Brně je výkladní skříní problémů: značného chátrání stavebního fondu, podružného využívání veřejných prostranství, které je ...
 • REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA V MIKULOVĚ 

  Filo, Karol
  Hlavným zámerom je architektonicko-urbanistickou štúdiou ukázať spôsob, akým môže gymnázium v Mikulove prekonať svoju zložitú existenčnú situáciu. Riešené územie je vymedzené areálom školy, ulicou Piaristů, Komenského a ...
 • Komunita venkova - Horní Loučky, Dolní Loučky, Střemchoví 

  Habrovec, Lukáš
  Diplomová práce vychází z analýz globálního světa, migrace, tradice, komunity a pohledu na svět moderního člověka. Snaží se být pojítkem mezi minulostí a budoucností. Výsledkem je pohled do moravské vesnice Dolní Loučky, ...
 • ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla 

  Novotný, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie návsi, rekonstrukce a přístavba kulturního domu, novostavba hasičské zbrojnice a novostavba komunitního centra v obci Křídla, která leží 6 kilometrů jihovýchodně ...
 • Areál Hornychovice - Štramberk 

  Kříž, Marek
  Jedná se o projekt areálu tvořeného bytovým domem pro seniory, doplněného komerční plochou restaurace a navazujícího parkového prostoru se sportovními plochami dětského, víceúčelového, workoutového a pro seniory zaměřeného ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Nováková, Natalie
  Urbanistický koncept v katastrálním území obce Strachotín vychází z inspirace spirálou. Obec se nachází na břehu Novomlýnských nádrží a nabízí nádherný výhled na Pálavu. Tudíž pro mě nejsilnějším motivem se stala příroda, ...
 • Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem 

  Chlupová, Jana
  Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě ...
 • Fenomén města a místa 

  Trojanová, Kristýna
  Co je to vzpomínka? Co je to minulost? Vzpomínka se neodehrává v režimu terénu, řezu nebo půdorysu - vše se odehrává v rovině pohledu. Odmítám “nekonečnou” plochu výkresu a tyranii měřítka a začínám navrhovat od detailů, ...
 • Stavba v Krajině – Winery 

  Šašinka, Jaromír
  Winery Resort na kopci Žerotín poblíž města Strážnice
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Ildža, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť verejnú budovu na mieste, kde sa piktureskným spôsobom stretávajú fenomény obrovskej zrkadliacej hladiny, všadeprítomného vinárstva a fenomén slnkom milovaných Pálavských vrchov. V obci Strachotín. ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Kupka, Tomáš
  Strachotín je obcí na hraně a to nejen z geologického úhlu pohledu, ale i ve smyslu jeho dalšího rozvoje. Jeho hlavním problémem je, že v současnosti nenabízí nic specifického, aby se stal výjimečný a tím turisticky zajímavý. ...
 • Bydlení v soudobém městě architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Vazhnenko, Anna
  Mezi charakteristické znaky dnešní společnosti patří především prudký rytmus života, mobilita lidí, změna způsobu života a socialních scénářů. V současné době, v době informační společnosti, lidský život je těsně spojen z ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Langer, Jan
  Založení Strachotína, jak jej známe dnes, je datováno někdy před rok 1300. Jeho urbanistická struktura se v podstatě neměnila až do 2. třetiny 18. století, nezvyšoval ani počet domů. Samotná náves je dochována ve své původní ...
 • Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou 

  Boiko, Svitlana
  Historické panství rodiny Kinských spjaté s klášterem Žďár nad Sázavou tvoří pozoruhodný soubor kulturního a přírodního dědictví. Vlastníci domény, rodina Kinských, usiluje dlouhou dobu o zhodnocení tohoto dědictví, a proto ...
 • OBNOVA CENTRA MĚSTA MIKULOV - Společenské a kulturní centrum 

  Lichtnerová, Eliška
  Projekt Obnovy centra mesta Mikulov sa zaoberá predovšetkým jeho kultúrnou podstatou pozostávajúcou z rekonštrukcie pôvodného Národného domu na Námestí a novostavby Kultúrneho domu doplneného o umeleckú multifunkčnú Galériu ...
 • Stavba v krajině – expoziční skleník 

  Kuznetcova, Anna
  Diplomová práce se věnovala urbanistickému řešení krajiny a navrhování expozičního skleníku. Cílem bylo vytvoření prostoru pro rozsáhlý zábavní park a vinařství. Důležitým bylo šetrné zacházení s krajinou. Vzniklý projekt ...
 • Rozvoj skalního lezení 

  Bartoš, Karel
  Práce se zabývá důsledky lidského působení na skalní oblasti. Jejím hlavním údělem bylo vyřešit nastávající problémy, způsobené oblíbeností tohoto sportu. Za použití všech analytických podkladů, jsem určil nejvhodnější ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Miketová, Veronika
  SEVEROZÁPADNÍ STRANA POZEMKU NENÍ ZATĚŽOVÁNA DOPRAVNÍ OBSLUHOU, PROTO TATO ČÁST BYLA PRIMÁRNĚ V NÁVRHU VYTYČENA PRO UMÍSTĚNÍ PROVOZU JESLÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST V PROSTŘEDÍ. PROPOJENÍ MEZI SÍDLIŠTĚM A RODINNOU ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Foltýn, Kryštof
  Rekonstrukce a dostavba komunitního centra ve Ždáru nad Sázavou. Cílem projektu je vytvoření polyfunkčního komunitního městského centra, s provozním a administrativním zázemí. Na základě konkrétního záměru zadavatele byl ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Jánsky, Matúš
  Předmětem diplomové práce je návrh komunitního centra ve Žďáře nad Sázavou. Návrh řeší úpravu původního objektu jeslí ze 60. let a jeho přestavbu na Komunitní centrum, které zároveň obsahuje malé jesle, nízkoprahové centrum ...

View more