Now showing items 1-1 of 1

  • Metylovická hůrka – na pomezí vesnic 

    Domčíková, Radka
    Zprostupňování krajiny, která se proměňuje v čase. Znovuvytvoření vztahu obyvatel k místu, rekonstrukce bývalé turistické útulny. Analýza vazeb a prostorových vztahů v krajině a jednotlivých specifik jejich částí. Problematika ...