Now showing items 1-1 of 1

  • Krajina pretvorená 

    Kažimír, Oliver
    Krajina je pretváraná v čase - človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim potrebám - materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k nej je premenlivý. Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov ...