Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace Technického muzea v Brně 

    Kinnert, Filip
    Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. ...