Now showing items 1-1 of 1

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Kisová, Barbora
    Diplomová práce navazuje na projekt předdiplomní, ve kterém byly podrobně zpracovány analýzy potenciálů obce, ze kterých plyne, že nejdůležitějším místem, které obec potřebuje oživit pro další rozvoj je samotná náves. V ...