Now showing items 1-2 of 2

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Kupka, Tomáš
    Strachotín je obcí na hraně a to nejen z geologického úhlu pohledu, ale i ve smyslu jeho dalšího rozvoje. Jeho hlavním problémem je, že v současnosti nenabízí nic specifického, aby se stal výjimečný a tím turisticky zajímavý. ...
  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Ildža, Lukáš
    Cieľom práce je navrhnúť verejnú budovu na mieste, kde sa piktureskným spôsobom stretávajú fenomény obrovskej zrkadliacej hladiny, všadeprítomného vinárstva a fenomén slnkom milovaných Pálavských vrchov. V obci Strachotín. ...