Now showing items 1-1 of 1

  • TRANSFORMACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V PARTIZÁNSKÉM (SK) 

    Krátka, Barbora
    Obsahom diplomovej práce je urbanistická štúdia s architektonickým detailom bývalého baťovho priemyselného areálu v Paritzánskom a konkrétne program konverzie budovy 61. Mojim cieľom bolo nájsť vhodný koncept pre konverziu ...