Show simple item record

Restoration of Structures Urban Sprawl in the Historic Centre Strážnice

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorSelnarová, Elisabethcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:34Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSELNAROVÁ, E. Obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other100088cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65170
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice uzavírá rámec modulového tématu – Tradice lidové architektury v současné vesnické zástavbě. Byla vytipována lokalita v památkové zóně města Strážnice a dotvořena chybějící struktura v historickém centru města. Investorem byl vysloven požadavek na návrh místa pro setkávání členů Klubu důchodců a zdravotně postižených. Diplomová práce předkládá detailní rozbor širších vztahů v území a urbanisticko-architektonickou studii nově navržených objektů.cs
dc.description.abstractThis theses delves into the restaration of the structure of an urban area in the historical center of the town Strážnice. It covers a modular theme - Tradition of a folk architecture in the contemporary rural development. A location placed in a protected, historical center of the town Stražnice was chosen and a missing structure was designed. The investor requested a creation of a meeting zone for senior citizens and handicaped. This theses offers a detailed analysis of broader relations in the given location as well as presents an urban-architectural study of newly proposed structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObnovacs
dc.subjectStrukturacs
dc.subjectHistorické centrumcs
dc.subjectStrážnicecs
dc.subjectTradicecs
dc.subjectLidová architekturacs
dc.subjectVesnicecs
dc.subjectPamátková zónacs
dc.subjectKlub důchodcůcs
dc.subjectZdravotně postiženícs
dc.subjectŠirší vztahycs
dc.subjectUrbanisticko-architektonická studiecs
dc.subjectHistorical centeren
dc.subjectStructureen
dc.subjectStrážniceen
dc.subjectTraditionen
dc.subjectFolk architectureen
dc.subjectVillagesen
dc.subjectProtect zoneen
dc.subjectZone for senioren
dc.subjectHandicapen
dc.subjectBroader relationsen
dc.subjectUrban Architectural studyen
dc.titleObnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnicecs
dc.title.alternativeRestoration of Structures Urban Sprawl in the Historic Centre Strážniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-30cs
dcterms.modified2017-05-30-14:18:25cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid100088en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:34:58en
sync.item.modts2020.03.31 19:55:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePlášil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record