Show simple item record

Society over the Sázava

dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorDorňáková, Monikacs
dc.date.accessioned2021-11-22T11:56:54Z
dc.date.available2021-11-22T11:56:54Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationDORŇÁKOVÁ, M. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other101800cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65180
dc.description.abstractPráce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou komunitního centra ve Žďáru nad Sázavou. Stávající dům byl postaven v 70. letech minulého století. V minulosti sloužil objekt jako jesle, později jako detašované pracoviště ZŠ. V současnosti je část objektu využívána Klubem v 9 a Denním centrem pro děti a mládež, část objektu je nevyužívaná. Dům se nachází uprostřed nepřístupné a neudržované zahrady a nijak nekomunikuje s okolím. Cílem práce je tento stav změnit. Pomocí stavebních zásahů z objektu vytvořit dům a zahradu, která se bude okolí otvírat a komunikovat s ním. To za pomocí rekonstrukce a přístavby, která bude respektovat původní DNA domu.cs
dc.description.abstractThe work deals with the reconstruction and outbuilding of the community center in Zdar nad Sazavou. The existing house was built in the 70s last century. The building served as a day nursery in the past and then as a branch office of primary school. In this time is a part of the building used by the Club in 9 and Day of center for children and youth, part of the building is unused. The building is located in the centre of inaccessible and unkempt gardens and do not communicate with the surrounding. The aim of the diploma work is to change this situation. Using the construction impacts to create from the building a home and garden, which will be open to the surrounding and will be to interact with it. It using the reconstructions and outbuildings, which will respect the original DNA of the house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽďár nad Sázavoucs
dc.subjectKomunitní centrumcs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectPřístavbacs
dc.subjectSpolečnost nad Sázavoucs
dc.subjectZdar nad Sazavouen
dc.subjectCommunity Centeren
dc.subjectReconstructionen
dc.subjectOutbuildingen
dc.subjectSociety over the Sázavaen
dc.titleSpolečnost nad Sázavoucs
dc.title.alternativeSociety over the Sázavaen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2017-05-29-16:03:53cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid101800en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:56:54en
sync.item.modts2021.11.22 12:19:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeStehlík, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Tomáš Dvořák (předseda) Ing. František Jakubec (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Zbyněk Ryška (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record