Now showing items 1-1 of 1

  • Depozice Ga a GaN nanostruktur s kovovým jádrem 

    Čalkovský, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou GaN nanokrystalů s kovovým jádrem. V teoretické části této práce je představen materiál GaN se svými vlastnostmi a aplikacemi. Dále jsou uvedeny některé metody přípravy GaN, přičemž ...