Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh portálové CNC frézky s posuvným stolem 

    Kolář, David
    Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky s posuvným stolem. Obsažen je přehled součástí těchto obráběcích strojů a porovnání variant jejich řešení. Dále je proveden návrhový výpočet servomotorů, kuličkových ...