Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh spektrometru s opticky detekovanou magnetickou rezonancí 

    Schneider, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením nového spektrometru opticky detekované magnetické rezonance (ODMR) modifikací stávajícího spektrometru magnetického kruhového dichroismu (MCD) přivedením mikrovlnného ozařování. ...