Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova hermetických potrubních průchodek 

    Kratochvíl, Zdeněk
    Řešené téma se zabývá obnovou potrubních hermetických průchodek v primárním okruhu jaderné elektrárny. Na začátku je popsána jaderná elektrárna Dukovany od obecného popisu až k detailnímu popisu obnovované komponenty s ...
  • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

    Veselý, Libor
    Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...