Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh turbíny do kombinovaného cyklu 

    Veselý, Petr
    Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se ...