Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace vytápění bytového domu 

    Fodor, Ján
    Táto diplomová práca sa venuje problematike zásobovania teplom konkrétneho bytového domu v Brne. Ako na vykurovanie, tak aj na ohrev teplej úžitkovej vody. V úvode sa nachádza oboznámenie sa s posudzovaným objektom aj ...