Now showing items 1-1 of 1

  • Design průmyslového planetového mixéru 

    Škodová, Nina
    Diplomová práce je zaměřena na design průmyslového planetového mixéru o objemu díže 40 litrů. Cílem je vytvoření designu zohledňující ergonomii a konstrukční a technologické požadavky.