Now showing items 1-1 of 1

  • Parní kondenzační turbína 

    Štěpánová, Lenka
    Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...