Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

    Snášelová, Dana
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...