Now showing items 1-1 of 1

  • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

    Přikryl, Matěj
    Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...