Now showing items 1-1 of 1

  • Ověřování kvalifikace zaměstnanců 

    Jordánová, Martina
    Předmětem diplomové práce je vytvoření metody pro ověřování kvalifikace zaměstnanců v Jaderné elektrárně Dukovany. Ověřování kvalifikace je v jaderném zařízení nutností vzhledem k potřebě kvalifikovaného a dobře vzdělaného ...