Show simple item record

3D textile integrated monopole

dc.contributor.advisorCupal, Miroslavcs
dc.contributor.authorFüll, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:42Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFÜLL, D. Monopol integrovaný do 3D textilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102205cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65282
dc.description.abstractTato práce pojednává o návrhu všesměrové monopólové antény. Pomocí parabolického reflektoru a direktorů dochází k úpravě směrových vlastností monopólové antény. U této směrové antény, společně se všesměrovou anténou, se zkoumá vliv různých materiálů, na vyzařovací charakteristiku a vstupní činitel odrazu, v blízkosti antény. Tyto antény jsou vyrobeny na 3D textilu, změřeny v bezodrazové komoře a porovnány s navrženími anténami. V závěru práce je shrnutí a zhodnocení výsledku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of omnidirectional monopole antennas. Using the parabolic reflector and the directors, the directional characteristics of monopole antennas are modified. This directional antenna, together with the omnidirectional antenna, examines the effect of various materials, the emission characteristics and the input reflection factor, near the antennas. These antennas are made of 3D textile, measured in anechoic chamber and compared to the designed antennas. At the end of the thesis is the summary and evaluation of the result.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMonopólová anténacs
dc.subject3D textilcs
dc.subjectparabolický reflektorcs
dc.subjectdirektorcs
dc.subjectkoplanární vlnovodcs
dc.subjectCSTcs
dc.subjectMonopole antennaen
dc.subject3D textileen
dc.subjectparabolic reflectoren
dc.subjectdirectoren
dc.subjectcoplanar waweguideen
dc.subjectCSTen
dc.titleMonopol integrovaný do 3D textilucs
dc.title.alternative3D textile integrated monopoleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:16cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102205en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:30en
sync.item.modts2021.11.08 12:59:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKufa, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) Ing. Libor Boleček, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record