Show simple item record

Measurement setup for DC, AC and transient testing of two-ports

dc.contributor.advisorŠotner, Romancs
dc.contributor.authorKáňa, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:30Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:30Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKÁŇA, V. Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65293
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o automatizovaném měření dvojbranů ve frekvenční, časové a stejnosměrné oblasti. Postupně je zde rozvedeno několik teoretických základů, zabývající se touto problematikou. Zejména různé typy sběrnic, dostupné programy a obecná teorie dvojbranů. Dále je popsán způsob řešení a realizace měřicího přípravku pro komunikaci mezi přístroji a DUT. V závěru práce jsou zpracovány dosažené výsledky a zhodnocení měření.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis describes about automated measurements of two – ports of frequency, time and DC area. Gradually, there is elaborated several theoretical foundations dealing with this issue. For example, different types of buses, available programs and general theory of two – ports circuits. Also a method for solving and implementing a measuring device for communication between apparatuses and DUT is designed and described. In conclusion, the results and evaluation of measurement are processed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvojbrancs
dc.subjectměřicí přístrojcs
dc.subjectautomatizované měřenícs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectTwo – portsen
dc.subjectmeasuring deviceen
dc.subjectautomated measurementsen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAutomatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblastics
dc.title.alternativeMeasurement setup for DC, AC and transient testing of two-portsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:20cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:40:51en
sync.item.modts2020.04.01 05:19:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHruboš, Zdeněkcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Wieser, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record