Show simple item record

Biopolymers produced by halophillic bacteria and their role in stress response

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorDrábková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:36:31Z
dc.date.available2018-10-21T17:36:31Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDRÁBKOVÁ, K. Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other97808cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65359
dc.description.abstractPředmětem této práce je studium halofilních mikroorganismů. Hlavní část se zabývá izolací a charakterizací extracelulárního polysacharidu (EPS) produkovaného archeálním hyperosmofilním kmenem Haloferax mediteranei. Chemická struktura extracelulárního polysacharidu byla studována prostřednictvím Ramanovy spektroskopie, FTIR a prvkové analýzy. Byla zjištěna velmi nízká koncentrace sulfátových skupin, což lze interpretovat tak, že modelová struktura EPS není zcela univerzální a zastoupení jednotlivých funkčních skupin, může záviset na kultivačních podmínkách a dalších parametrech. Protektivní účinek polysacharidu byl posouzen na modelovém prokarytickém organismu Cupriavidus necator a eukaryotickém modelu – kvasince Saccharomyces cerevisiae. EPS vykazoval významné protektivní účinky vůči mražení, osmotickému stresu, vysoké teplotě a ethanolu u obou testovaných mikroorganismů.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the study of halophilic microorganisms. The main part deals with isolation and characterizatin of the extracellular polysaccharide (EPS) produced by the archeal strain Haloferax mediteranei. Chemical structure was determined by Raman spectroscopy, FTIR and elementar analysis. Very low amount of sulphate groups indicate, that generally accepted structure of the EPS is not universal and can be dependent upon cultivation condition. Further, EPS revealed substantial protective effect for both model prokaryotic organisms – Cupriavidus necator and model eukarytoic microbe – Saccharomyces cerevisiae when the cells were exposed to various stress factors such as freezing, high temperature, osmotic pressure or ethanol.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHalofilní mikroorganismuscs
dc.subjectstresová odpověďcs
dc.subjectextracelulární polysacharidcs
dc.subjectHalophilic microorganismen
dc.subjectstress responseen
dc.subjectextracellular polysaccharideen
dc.titleBiopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněkcs
dc.title.alternativeBiopolymers produced by halophillic bacteria and their role in stress responseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:55:23cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97808en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:59:34en
sync.item.modts2021.11.12 14:10:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTurková, Kristýnacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencePekař: Potvrdily se vaše experimentální výsledky při srovnání s literárními zdroji? Márová: Jak bylo postupováné při separaci extracelulárních metabolitů? Jaký byl obsah biomasy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record