Show simple item record

Specification of the phase composition of Portland clinker

dc.contributor.advisorMásilko, Jiřícs
dc.contributor.authorVávrová, Alžbětacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:58Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVÁVROVÁ, A. Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other98584cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65372
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické mikroskopie. V experimentální části je pomocí výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie vypočítáno potenciální fázové složení slínku za využití metody dle Bogua. Dále následuje rentgenová difrakční analýza, která byla využita nejen ke stanovení fázového složení, ale také k určení amorfního podílu ve slínku. Při studiu vzorků pomocí optické mikroskopie bylo využito metody mikroskopické bodové integrace. Získané výsledky byly mezi sebou porovnány a byly určeny hlavní nedostatky jednotlivých metod.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the determination of the phase composition of portland clinker and its optimization. The X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray diffraction analysis and optical microscopy were used to solve this task. In the experimental section, X-ray fluorescence spectrometry results were used to calculate the potential phase composition of the clinker using the Bogue method. Then the X-ray diffraction analysis followed, it was used not only to determine the phase composition but also to determine amorphous content in the clinker. The microscope integration method was used to study the samples using optical microscopy. The obtained results were compared with each other and the main deficiencies of the individual methods were identified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectportlandský slínekcs
dc.subjectfázové složenícs
dc.subjectcementcs
dc.subjectamorfní podílcs
dc.subjectportland clinkeren
dc.subjectphase compositionen
dc.subjectcementen
dc.subjectamorphous contenten
dc.titleOptimalizace stanovení fázového složení portlandského slínkucs
dc.title.alternativeSpecification of the phase composition of Portland clinkeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:10:13cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid98584en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:13en
sync.item.modts2021.11.12 19:34:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDlabajová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka svou prezentaci zaměřila na porovnání analytických strukturních metod vhodných pro posouzení fázového složení portlandského slínku. Vystoupení bylo jasné, stručné a srozumitelné. Dotazy oponentky zodpověděla zcela správně a úplně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record