Show simple item record

Leg prothesis

dc.contributor.advisorBalogh, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBulva, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:41:41Z
dc.date.available2018-10-21T20:41:41Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBULVA, O. Aktivní protéza dolní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65446
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem aktuálního stavu vývoje aktivních protéz dolní končetiny a věnuje se zejména vlastnímu návrhu aktivní protézy. Úvod práce se věnuje anatomii dolní končetiny a stručně popisuje cyklus chůze. V dalších kapitolách jsou shrnuty amputační techniky v oblasti dolní končetiny, po kterém následuje popis rozdělení protéz dle úrovně amputace, které byly popsány v kapitolách dříve. Práce se dále zabývá rozdělením protéz podle úrovně aktivity pacienta a stručně popisuje konstrukční rozdíly v těchto jednotlivých případech. Kapitola popisující aktuální vývoj v odvětví aktivních protéz zahajuje část práce zabývající se detailním popisem součástí protéz. Následující kapitoly se věnují popisují návrh a realizaci prototypu aktivní transfemorální protézy. Předposlední kapitola se věnuje popisu softwaru všech částí protézy. Tuto kapitolu následuje zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the current state of development of active lower limb prostheses and focuses mainly on own design of active prostheses. The introduction deals with the anatomy of lower limb and briefly describes the walk cycle. In other chapters are summarized amputation techniques in the lower limb, followed by a description of the allocation of prostheses according to the level of amputation, which were described in earlier chapters. The thesis also deals with the division of prostheses according to the patient's activity level and briefly describes the structural differences in these individual cases. Chapter describing the actual development in the field of active prostheses initiates part dealing with the detailed description of the part of the prosthesis. The following chapters deal with the design and implementation of a prototype of active transfemoral prosthesis. The penultimate chapter deals with the software description of all parts of the prosthesis. This chapter is followed by an evaluation of the achieved results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDolní končetinacs
dc.subjectprotéza dolní končetinycs
dc.subjecttranstibální protézacs
dc.subjectaktivní protézacs
dc.subjectdigitální signálový processorcs
dc.subjectsnímání pohybucs
dc.subjectLower limben
dc.subjectlower limb prosthesisen
dc.subjecttranstibial prosthesisen
dc.subjectactive prosthesisen
dc.subjectdigital signal processoren
dc.subjectmotion captureen
dc.titleAktivní protéza dolní končetinycs
dc.title.alternativeLeg prothesisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:13cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:48:18en
sync.item.modts2020.03.31 16:24:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Janoušek položil otázku na svaly, ze kterých se snímá EMG signál. Doc. Kolářová položila otázku na využité konštrukční prvky. Ing. Hejč položil otázku na zpracování signálu EMG. Student obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record