Show simple item record

Compression of ECG signals recorded using mobile ECG device

dc.contributor.advisorNěmcová, Andreacs
dc.contributor.authorHad, Filipcs
dc.date.accessioned2017-05-21T22:50:06Z
dc.date.available2017-05-21T22:50:06Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHAD, F. Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102350cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65467
dc.description.abstractKomprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce minimalizovat. K minimalizaci objemu slouží bezeztrátové nebo ztrátové kompresní algoritmy. Tato práce popisuje algoritmus SPIHT a nově vytvořenou experimentální metodu, založenou na kompresi pomocí PNG, a jejich testování. V této diplomové práci je také uvedena banka signálů EKG s paralelně snímanými daty z akcelerometru. V poslední části práce je rozebrána a realizována úprava algoritmu SPIHT, využívající data akcelerometru.cs
dc.description.abstractSignal compression is necessary part for ECG scanning, because of relatively big amount of data, which must be transmitted primarily wirelessly for analysis. Because of the wireless sending it is necessary to minimize the amount of data as much as possible. To minimize the amount of data, lossless or lossy compression algorithms are used. This work describes an algorithm SPITH and newly created experimental method, based on PNG, and their testing. This master’s thesis there is also a bank of ECG signals with parallel sensed accelerometer data. In the last part, modification of SPIHT algorithm, which uses accelerometer data, is described and realized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompresní metodycs
dc.subjectHuffmanovo kódovánícs
dc.subjectSPIHTcs
dc.subjectPNGcs
dc.subjectztrátová kompresecs
dc.subjectbezztrátová kompresecs
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectmobilní EKG záznamník ABSTRACTcs
dc.subjectCompression methodsen
dc.subjectHuffman codingen
dc.subjectSPIHTen
dc.subjectPNGen
dc.subjectlossy compressionen
dc.subjectlossless compressionen
dc.subjectaccelerometeren
dc.subjectmobile ECG deviceen
dc.titleKomprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízenícs
dc.title.alternativeCompression of ECG signals recorded using mobile ECG deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.extent2.06 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-08-15:30:17cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102350en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:24:52en
sync.item.modts2020.03.30 12:33:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kozumplík: používal jste WT, jak jste vybral banku filtrů? Kompresní poměr uvádíte dost malý, porovnáváte s jinými algoritmy? Ing. Odstrčilík: Nasnímal jste data pomocí přenostného zařízení, v práci jsem však nenašel moc zmínku. Jakým způsobem snímá zařízení EKG? Ing. Škutková: Připojuje se zařízení k mobilnimu telefonu? Případně nezkoušel jste takové zařízení. Nasnímal jste 21 záznamů. Každý je jiného typu? Doc. Baštinec: Měřil jste jenom na sobě nebo jste měl více dobrovolníků? Není 21 signálů málo pro vyhodnocování? Ing. Škutková: Byl by problém naměřit více signálů? Student obhájil magisterskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record