Show simple item record

Influencer Marketing as a Modern Tool for Communication on Social Media and its Proposal to Use in Selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorNovotný, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:54:56Z
dc.date.available2019-04-04T04:54:56Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, P. Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102425cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65566
dc.description.abstractV 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a následně se zabývá principy influencer marketingu u vhodných sociálních sítí k tomuto prostředku komunikace. Praktická část se zaměří na analýzu současného stavu využití sociálních médií obchodní značky MANA a její konkurence, která také poslouží jako východisko pro návrh aplikace této metody marketingu na sociálních sítích ke zlepšení povědomí o značce.cs
dc.description.abstractIn 21st century, digital marketing represents inseparable part of marketing communication, where social media are increasingly significant in the field. The thesis reflects from the basics of internet marketing and then follows to the principles of influencer marketing on suitable social networks for this communication tool. The practical part analyzes the present use of social media by the brand MANA and its competitors. The conclusion of the analysis will be also used to propose an application to improve the brand awareness with this marketing method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinfluencer marketingcs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjectFacebookcs
dc.subjectTwittercs
dc.subjectInstagramcs
dc.subjectYouTubecs
dc.subjectinfluencer marketingen
dc.subjectsocial mediaen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectTwitteren
dc.subjectInstagramen
dc.subjectYouTubeen
dc.titleInfluencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnostics
dc.title.alternativeInfluencer Marketing as a Modern Tool for Communication on Social Media and its Proposal to Use in Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:14cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102425en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:01:09en
sync.item.modts2021.11.12 18:50:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTrunečková, Ivetacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Na základě čeho tvrdíte, že má společnost silné postavení mezi konkurencí? - Zodpovězeno. Můžete podložit tvrzení, že má společnost nejvíce přízniců, čísly? - Zodpovězeno. Sílu oproti konkurenci hodnotíte počtem příznivců? - Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record