Show simple item record

Detection of slow-rate DDoS attacks

dc.contributor.advisorBlažek, Petrcs
dc.contributor.authorSikora, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:34Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:34Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSIKORA, M. Detekce slow-rate DDoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65659
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a obrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky této specifické kategorie sofistikovaných útoků a jsou mu objasněny charakteristiky několika konkrétních útoků. Dále je zde navrhnuta sada metod pro detekci a ochranu před těmito útoky. Navržené metody jsou použity pro implementaci vlastního systému prevence průniku, který je nasazen na hraniční filtrační server počítačové sítě za účelem ochrany webových serverů před útoky z internetu. Vytvořený systém je následně testován v laboratorní síti. Prezentované výsledky testování prokazují, že vytvořený systém je schopen detekovat útoky typu Slow GET, Slow POST, Slow Read a Apache Range Header a následně ochránit webové servery před ovlivněním poskytovaných služeb.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the detection and protection against Slow DoS and DDoS attacks using computer network traffic analysis. The reader is introduced to the basic issues of this specific category of sophisticated attacks, and the characteristics of several specific attacks are clarified. There is also a set of methods for detecting and protecting against these attacks. The proposed methods are used to implement custom intrusion prevention system that is deployed on the border filtering server of computer network in order to protect Web servers against attacks from the Internet. Then created system is tested in the laboratory network. Presented results of the testing show that the system is able to detect attacks Slow GET, Slow POST, Slow Read and Apache Range Header and then protect Web servers from affecting provided services.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPomalé DoS útokycs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectobranacs
dc.subjectSlow GETcs
dc.subjectSlow POSTcs
dc.subjectApache Range Headercs
dc.subjectSlow Readcs
dc.subjectanalýza síťového provozucs
dc.subjectIPS – systém prevence prunikucs
dc.subjectSlow DoS attacksen
dc.subjectdetectionen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectSlow GETen
dc.subjectSlow POSTen
dc.subjectApache Range Headeren
dc.subjectSlow Readen
dc.subjectnetwork traffic analysisen
dc.subjectIPS – Intrusion Prevention Systemsen
dc.titleDetekce slow-rate DDoS útokůcs
dc.title.alternativeDetection of slow-rate DDoS attacksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:30cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:42en
sync.item.modts2019.05.19 07:05:22en
dc.contributor.refereeFrolka, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record