Show simple item record

Risk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorSedláková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:37:37Z
dc.date.available2019-04-03T21:37:37Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSEDLÁKOVÁ, K. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65720
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem modelů sloužících k hodnocení dodavatelů a jejich možných rizik pro maloobchodní potravinářskou firmu. Rizikovost dodavatele je vyhodnocována prostřednictvím fuzzy logiky. Modely jsou vytvořeny v programu Microsoft Excel a MATLAB. V úvodu práce je řešená problematika zasazena do teoretického rámce, na který navazuje analytická a dále praktická část práce s návrhy řešení problému.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of models for evaluation of suppliers and their possible risks for a retail food business. Supplier risk is evaluated using fuzzy logic. Models are created in Microsoft Excel and MATLAB. At the beginning of the thesis is the problem defined in the theoretical framework, which is followed by the analytical and practical part of the thesis with proposals for solution of the problem.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjecthodnocení dodavatelecs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectMicrosoft Excelcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectrisken
dc.subjectsupplier ratingen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.subjectMATLABen
dc.titleRiziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeRisk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-29cs
dcterms.modified2017-06-29-14:35:07cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100253en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:28:11en
sync.item.modts2020.03.31 02:16:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeWeiterová, Monikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record