Show simple item record

Development of Business Activities of Company E-lékárna Brno

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorHavlíková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHAVLÍKOVÁ, P. Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65730
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, která mohou významně přispět k rozvoji firmy jak prostřednictvím zvýšení tržeb, zvýšením povědomí o společnosti, ale i snížení podnikatelského rizika.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on development of business activities of company E-lékárna Brno. The thesis summarizes the analysis of external and internal environment alongside with the main factors and provides a SWOT analysis. The results are proposals and recommendations which can significantly be beneficial to the company to improve and contribute to long term development through sales increase, raising of public awareness of the company as well reduce the business risk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectobchodní modelcs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectinovationen
dc.subjectmarketing mixen
dc.titleRozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brnocs
dc.title.alternativeDevelopment of Business Activities of Company E-lékárna Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-08cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:33cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:18:07en
sync.item.modts2020.03.31 18:42:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKopeček, Jindřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Michele - Jakou váhu přikládáte teritoriálním službám? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record