Show simple item record

FPGA controller for LED video display

dc.contributor.advisorHanák, Pavelcs
dc.contributor.authorDolejší, Milošcs
dc.date.accessioned2017-05-24T10:55:33Z
dc.date.available2017-05-24T10:55:33Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOLEJŠÍ, M. Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102009cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65793
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA. V teoretické části byly popsány vlastnosti použitého FPGA, zdroj dat a princip řízení RGB LED displeje. V první polovině teoretické části byly popsány vlastnosti použitého FPGA, zdroj dat a princip řízení RGB LED displeje. Druhá polovina se zabývá gamma korekcí, implementací pulsně šířkové modulace a binární kódové modulace tak, aby bylo možné řídit globální jas displeje a barevnou hloubku každého sub-pixelu. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci tohoto modulu v jazyce VHDL, zápisu obrazových dat do paměti z procesoru Blackfin přes rozhraní PPI, následnému čtení dat z paměti, jejich převodu do sériového formátu a zasílání do řadiče LED. Modul byl realizován na vývojové desce Digilent Atlys s FPGA Spartan-6 a odzkoušen na panelu 32x20 pro firmu Ing. Ivo Herman, CSc.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with controlling a color graphic LED display using an FPGA. The first half of the theoretical part of this paper describes the properties of the used FPGA, the data source and a principle of controlling an RGB LED display. The second half describes an implementation of pulse width modulation and binary code modulation which enables the control of brightness of the display and of color depth of every sub-pixel. The practical part on the other hand describes the designing and the implementation of this module in the VHDL language. Then it explains the transfer of image data from Blackfin processor to the memory via PPI interface, the subsequent process of reading data from the memory, conversion of the data to a serial format and finally it describes the process of sending the data to the LED controller. The module was realized on the Digilent Atlys development board equipped with the Spartan-6 FPGA and was tested on a 32x20 light panel for the firm Ing. Ivo Herman, CSc.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectLED displejcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectBRAMcs
dc.subjectFPGAen
dc.subjectLED displayen
dc.subjectVHDLen
dc.subjectBRAMen
dc.titleŘízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGAcs
dc.title.alternativeFPGA controller for LED video displayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.extent5.29 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-08-15:30:14cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102009en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:09en
sync.item.modts2021.11.08 12:13:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBečková, Zuzanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mucha (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl otázky oponenta a vysvětlil gamma korekci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record