Show simple item record

Effect of inoculation and cooling rate on the DAS for aluminium foundry alloys

dc.contributor.advisorKaňa, Václavcs
dc.contributor.authorDočekal, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:16:53Z
dc.date.available2018-10-21T17:16:53Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOČEKAL, V. Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101146cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65830
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. V této experimentální části je zkoumán vliv očkování kombinace Ti a B. Zkoumán je také vliv rychlosti ochlazování na hodnotu DAS, které se dosáhlo různými způsoby lití. Tyto vlivy byly zkoumány na slitině hliníku-AlSi10Mg(a). Bylo zjištěno, že hodnotu DAS ovlivňuje rychlost ochlazování. Očkování nemá na tuto hodnotu vliv.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals influence of inoculation and rate of cooling on DAS value. The aim of this thesis is primarily the effect of inoculation and formation of dendrites in aluminium alloy. The second part of thesis describe experiment. In this experimental part, is research effect inoculation of combination Ti and B. The influence of the cooling rate on the DAS value, which has been achieved by various casting processes, has also been researched. These effects, was researched on aluminium alloy-AlSi10Mg(a). The DAS has been found to affect the rate of cooling. Inoculation does not affect this value.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOčkovánícs
dc.subjectDAS-vzdálenost sekundárních os dendritůcs
dc.subjectAlSi10Mgcs
dc.subjectslitiny hliníkucs
dc.subjectslévárenstvícs
dc.subjectInoculationen
dc.subjectDAS-dendrite arm spacingen
dc.subjectAlSi10Mgen
dc.subjectaluminium alloyen
dc.subjectfoundryen
dc.titleVliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníkucs
dc.title.alternativeEffect of inoculation and cooling rate on the DAS for aluminium foundry alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-11:55:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101146en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:05:45en
sync.item.modts2021.11.08 12:41:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlažík, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen) Ing. Igor Láník (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky své závěrečné práce a odpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record