Show simple item record

Laser welding of plastics

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorNováková, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:16:24Z
dc.date.available2018-10-21T17:16:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, E. Laserové svařování plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100984cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65831
dc.description.abstractPráce předkládá stručnou charakteristiku metod pro svařování termoplastů. Následuje podrobnější popis laserového svařování termoplastů tzn. popis laseru, rozdělení, typy laserů. Poté jsou uvedeny podmínky a parametry svařování. Experimentální část je zaměřena zejména na vizuální zkoušku svarů na zkušebním vzorku. Vzorek sestává ze dvou druhů materiálů, čirého polymethylmethakrylátu a černého polykarbonátu, které se využívají u výroby světlometů automobilu. Pro svaření byl využit diodový laser určený pro svařování termoplastů. Byly kontrolovány zejména vady viditelné z makroskopicky zvětšených snímků. U zkoušených svarů se nejvíce vyskytovala pórovitost a vzduchové bubliny. V závěru je pak provedeno vyhodnocení experimentu.cs
dc.description.abstractThe bachelor presents a brief characteristics of thermoplastics welding methods followed by a more detailed description of laser welding of thermoplastics, i.e. laser description, division and types. Then, conditions and parameters of welding are defined. The experimental part is focused namely on visual welding tests on a test sample. The sample consists of two types of material – pure polymethyl methacrylate and black polycarbonate – which are used in car headlamp production. For welding, a diode laser designed for thermoplastics welding was used. The main target of inspection were flaws that were visible on macroscopically enlarged images. The tested welds mostly showed porosity and air bubbles. Finally, an evaluation of the experiment is conducted.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectsvarcs
dc.subjecttermoplastcs
dc.subjectlaseren
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectwelden
dc.subjectthermoplasticen
dc.titleLaserové svařování plastůcs
dc.title.alternativeLaser welding of plasticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:29cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100984en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:05:45en
sync.item.modts2021.11.08 12:36:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Richter (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem a průběhem prezentace. Dále zodpověděl dotazy oponenta. Při obhajobě bakalářské práce zodpověděl následující dotazy zkušební komise: V jakém režimu se svařují plasty? Nakreslete průchozí svařování? Jaké metody svařování plastů existuje? Jaké znáte mechanické zkoušky plastových spojů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record