Show simple item record

Automation the process of designing and programming of machine

dc.contributor.advisorBlecha, Petrcs
dc.contributor.authorBoček, Jaromírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBOČEK, J. Automatizace procesu projektování a programování stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65862
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na eliminaci vlivu lidského faktoru při současném zvýšení efektivity tohoto přenosu informací. Systémovou analýzou je proveden rozbor problematiky a analýza spolehlivosti přenosu informace. Na základě požadavků, vyplývajících z analýzy, jsou navržena preventivní opatření a modifikace postupů v obou odděleních. Současně je vyvinuta vlastní softwarová aplikace, která celý proces výrazně zjednoduší a zrychlí, při současném splnění požadavků na vyloučení nalezených problematických jevů, způsobených zejména lidským faktorem. Výsledné řešení je verifikováno podle vytyčeného verifikačního postupu ověřením na vlastním testovacím projektu „SampleVUT“. Při validaci je zhodnocena efektivita navrženého řešení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of information transfer between the Department of Electrical Equipment Design and the Software Development Department of the control system of this machine. The diploma thesis focuses mainly on the elimination of the influence of the human factor while increasing the efficiency of this information transfer. System analysis examines the issues and investigates the reliability of information transfer. On the basis of the requirements resulting from the analysis, preventive measures and modifications of procedures in both departments have been proposed. Simultaneously, its own software applications have been developed to considerably simplify and accelerate the process, while meeting the requirements to eliminate problematic phenomena caused particularly by human factors. The resulting solution is verified according to the designated verification process and reassessed by own "SampleVUT" test project. Validation evaluates the effectiveness of the proposed solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVývoj softwarucs
dc.subjectprojekce elektrocs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectautomatizace přenosu informacícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectverifikace.cs
dc.subjectSoftware Developmenten
dc.subjectElectrical Designen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectAutomation of Information Transferen
dc.subjectPLCen
dc.subjectVerification.en
dc.titleAutomatizace procesu projektování a programování strojecs
dc.title.alternativeAutomation the process of designing and programming of machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-14-09:15:25cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:20:22en
sync.item.modts2021.11.12 09:24:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProstredník, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record