Show simple item record

Replacement of human bones by synthetic materials using 3D printing

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorSvoboda, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:27Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:27Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSVOBODA, Š. Náhrada části lidských kostí umělými materiály s využitím 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65873
dc.description.abstractPráce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části je shrnuta teorie dané problematiky. Zde jsou sjednoceny teoretické informace o různých možnostech jednotlivých přístupů. Výsledkem této části je tedy obecný souhrn teoreticky možných postupů vytvoření umělé kostní náhrady, kde ke každému jsou uvedeny jeho výhody a nevýhody. Teoretická část obsahuje také informace, které nakonec v praxi autor nevyužil. Jeho myšlenkou však bylo vytvořit ucelený pohled na problematiku z více úhlů pohledu. Druhá část využívá teoretické poznatky z předchozího souboru informací a na jejich základě definuje kroky potřebné k úspěšnému zvládnutí problematiky 3D tisku kosti. Třetí část se řídí pokyny obou předchozích a zaměřuje se na praktické zhotovení kosti a následné zhodnocení zvolené metody. Jsou zde probrány jednotlivé úkony, které vedly k finálnímu zhotovení kosti. Závěr práce je potom zaměřen na zhodnocení úspěšnosti zvolených postupů a doporučení pro další kroky v budoucnu.cs
dc.description.abstractThe thesis is divided into three main parts. The first section summarizes the theory of the issue. Here we are unified theoretical information about the various possibilities of different approaches. The result of this part is therefore a general summary of theoretical possible procedures of creation bone implant, where each are listed the advantages and disadvantages. The theoretical part also contains information that ultimately, in practice, the author did not use. But his idea was to create a comprehensive look at the issue from several angles. The second part uses theoretical knowledge from the previous set of information as a basis for defining the steps required to successfully manage the issues of bone 3D printing. The third part will follow the guidelines of both previous and focuses on practical making bones and subsequent evaluation method chosen. There are discussed various steps that led to the final conclusion, making bones and work is then focused on the evaluation of the success of selected procedures and recommendations for future action.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectkostní implantátcs
dc.subjectbiokompatibilní materiálcs
dc.subject3D skenovánícs
dc.subject3D printingen
dc.subjectbone implanten
dc.subjectbiocompatible materialen
dc.subject3D scanen
dc.titleNáhrada části lidských kostí umělými materiály s využitím 3D tiskucs
dc.title.alternativeReplacement of human bones by synthetic materials using 3D printingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-11:13:33cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101002en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:09:27en
sync.item.modts2020.03.31 05:14:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké materiály se v současnosti nejvíce využívají v lékařské praxi? 2. Lze demonstrovat průběh chirurgického zákroku? 3. Jakou metodu 3D tisku byste volil? 4. Jaká je životnost vytvořených kostí? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record