Show simple item record

Design and realization of the power meter with IoT connectivity

dc.contributor.advisorKrajsa, Ondřejsk
dc.contributor.authorZagrapan, Ivansk
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:36Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationZAGRAPAN, I. Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65885
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá navrhnutím a realizáciou funkčného prototypu IoT Wattmetra s možnosťou spínania záťaže. Zariadenie je možné bezdrôtovo ovládať s možnosťou odčítať namerané hodnoty. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam nástroje vývojové dosky, rôzne senzory a moduly. Celá práca je vytvorená na open-source vývojovej platforme Arduino. Pre komunikáciu so zariadením sa využíva Wi-Fi modul ESP8622 a na pripojenie do LPWAN siete modul SIGFOX. Na meranie prúdu v obvode je využitý jednoduchý Hallov senzor a všetky informácie zobrazuje OLED displej. Na spínanie záťaže slúži polovodičové a elektromagnetické relé. V teoretickej časti sa práca zaoberá princípmi fungovania jednotlivých modulov a ich zdrojových kódov, ktoré ich ovládajú. V praktickej časti je návrh schém, za pomoci CADSoft EAGLE. Celá práca je naprogramovaná v jazyku C++ v prostredí Arduino IDE.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with designing and creating working prototype of IoT Wattmeter with option to switching relay. This device can be control remotely with option to read measured values. To reach my goals, I am using open-source designing board, different sensors and modules. I tis possible to communicate with device through Wi-Fi module ESP 8266 and to test LPWAN network I am using SIGFOX, module. To measure current, it´s used simple Hall-effect sensor and all available information’s are displayed on OLED display. To switch the circuit off or on solid state relay was used. In theoretical part of the work, I am trying to explain working principles of every module and source code, which I am using to control these modules. In practical part I created scheme, using CADSoft EAGLE and created functional wattmeter. Whole work is programmed in C++ language using Arduino IDE.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIoTsk
dc.subjectWattmetersk
dc.subjectArduinosk
dc.subjectArduino UNOsk
dc.subjectArduino IDEsk
dc.subjectSIGFOXsk
dc.subjectWi-Fisk
dc.subjectCsk
dc.subjectC++sk
dc.subjectHallov efektsk
dc.subjectOLEDsk
dc.subjectPrúdsk
dc.subjectVýkonsk
dc.subjectSpotrebask
dc.subjectIoTen
dc.subjectWattmeteren
dc.subjectArduinoen
dc.subjectArduino UNOen
dc.subjectArduino IDEen
dc.subjectSIGFOXen
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectCen
dc.subjectC++en
dc.subjectHall effecten
dc.subjectOLEDen
dc.subjectCurrenten
dc.subjectElectric Poweren
dc.titleNávrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoTsk
dc.title.alternativeDesign and realization of the power meter with IoT connectivityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:35cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101977en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:57en
sync.item.modts2019.05.19 07:11:28en
dc.contributor.refereeLattenberg, Ivosk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record