Show simple item record

Apartment Rent in Hradec Kralove and the Influencing Factors

dc.contributor.advisorHorňáková, Romanacs
dc.contributor.authorSlezáková, Hanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:37:19Z
dc.date.available2019-04-03T21:37:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSLEZÁKOVÁ, H. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other99695cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65950
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání nájemného bytů v Hradci Králové. Porovnává výši nájemného v jednotlivých územích. Zabývá se faktory, které mají vliv na výši nájemného. Získané údaje jsou rozděleny do čtyř kategorií podle velikosti podlahové plochy a pro každou kategorii je vytvořena cenová mapa. Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách a grafech a okomentovány slovně.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the analysis and comparison of rental flats in Hradec Králové. It compares the rent of flats located in different parts of the city. The thesis deals with factors determining the monthly rental. The data obtained in the research are divided into four categories according to floor space. A price map has been compiled for each of the four categories. The findings are summarized in tables and charts and commented on in the text.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytcs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectpodlahová plochacs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectFlaten
dc.subjectrenten
dc.subjectfloor spaceen
dc.subjectlocalityen
dc.titleNájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Královécs
dc.title.alternativeApartment Rent in Hradec Kralove and the Influencing Factorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-22cs
dcterms.modified2017-06-22-13:20:38cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99695en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:24:10en
sync.item.modts2020.03.31 20:50:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeWeigel, Lubomírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Králové. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky Bylo zahrnuto také realizované nájemné? Jsou zahrnuty sezoní faktory? Co si představujete pod pojmem vybavení bytu? Sledovala jste energetickou náročnost bytů? Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record