Show simple item record

The Application of Evaluation for Rating of Suppliers for the Firm

dc.contributor.advisorDostál, Petrsk
dc.contributor.authorMinár, Lukášsk
dc.date.accessioned2019-04-04T01:08:18Z
dc.date.available2019-04-04T01:08:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMINÁR, L. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65965
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je vytvorenie dvoch rozhodovacích modelov, model vytvorený v prostredí MS Excel a model vytvorený v prostredí MATLAB, ktoré uľahčia rozhodovanie medzi viacerými dodávateľmi.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the evaluation of suppliers the selection of the best one for company Fast & Healthy food services, s.r.o. This work describes methods and the process of model creation using fuzzy logic. The aim is to establish two decision models, a model created in MS Excel and a model created in MATLAB which simplify the selection of the supplier.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikask
dc.subjectrozhodovací systémsk
dc.subjectfuzzy modelsk
dc.subjectdodávateliask
dc.subjectVisual Basicsk
dc.subjectMS Excelsk
dc.subjectMATLAB.sk
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectdecision-making systemen
dc.subjectfuzzy modelen
dc.subjectsuppliersen
dc.subjectVisual Basicen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectMATLAB.en
dc.titleAplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmysk
dc.title.alternativeThe Application of Evaluation for Rating of Suppliers for the Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:13cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:23:39en
sync.item.modts2020.03.31 22:19:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStraňák, Petersk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno. doc. Brychta - Jaká je dohadovací síla dodavatelů? Je poskytováno ze strany dodavatelů skonto? Jaký je objem objednávek? Ing. Doskočil - Jaký typ zboží jste u dodavatelů vyhodnocoval? Ing. Budík - Který z nástrojů vyhodnocujete jako zajímavější? Matlab nebo MS Excel?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record