Show simple item record

Desigm of the 3D printer for print material with carbon fibers

dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorChaloupka, Matyášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:41Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCHALOUPKA, M. Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100884cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65982
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken a návrh a realizace experimentu pro srovnání materiálových vlastností součástí vytištěných z materiálu s příměsí uhlíkových vláken a běžně používaných materiálů (PLA, ABS, PET, aj.). Zařízení zkonstruované v této práci má tiskovou plochu 200 x 200 mm a maximální výšku tisku 200 mm. Tisková podložka je vyhřívaná a celé zařízení je zakrytované. V rámci práce jsou provedeny dva druhy experimentů. První je zaměřen na pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu vybraných materiálů pro 3D tisk a druhý srovnává rázovou houževnatost Charpy vzorků s různým procentem výplně u dvou materiálů, PET a PET s karbonovou drtí.cs
dc.description.abstractThe presented thesis deals with FDM 3D printing method with emphasis on printing carbon fiber reinforced plastic (CFRP). The aim of this thesis is to engineer the FDM 3D printer designed for printing CFRP and to execute the experiment targeted on comparison of CFRP material properties against commonly used 3D printing plastics such as PLA, ABS, PET etc. The device designed in this work has printing area of 200 x 200 mm with maximum height of the object of 200 mm. The printing bed is heated and the whole device is enclosed. There are two kinds of experiments carried out within the thesis. The first one is focused on tensile strength and Young's modulus of selected materials, while the second experiment compares Charpy's impact strength of specimen with different infill percentage on two selected materials, PET and PET filled with chopped carbon fiber.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAditivní výrobacs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectkarbonové vláknocs
dc.subjectCFRPcs
dc.subjecttestování materiálůcs
dc.subjectAdditive manufacturingen
dc.subject3D printingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectcarbon fiberen
dc.subjectCFRPen
dc.subjectmaterials testingen
dc.titleKonstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vlákencs
dc.title.alternativeDesigm of the 3D printer for print material with carbon fibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-10:24:27cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100884en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:38:26en
sync.item.modts2019.05.18 09:39:01en
dc.contributor.refereeKočiš, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record