Show simple item record

Design and realization of odometry sensors for mobile robot with Ackermann steering

dc.contributor.advisorHrbáček, Jancs
dc.contributor.authorPorteš, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPORTEŠ, P. Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65986
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat odometrické snímače na mobilního robota s Ackermannovým řízením Bender 2 a navrhnout matematický model, který by z dat těchto snímačů vyhodnocoval ujetou trajektorii robota. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky, v druhé, zaměřené na praktickou část, jsou popsány konstrukční úpravy přední nápravy, konstrukce a obslužný software předních enkodérů a použité odometrické modely. Poslední část se zabývá zpracováním a vyhodnocením naměřených dat.cs
dc.description.abstractAim of this thesis is to design and construct odometric sensors for a mobile robot with Ackermann steering Bender 2 and to design a mathematical model which would evaluate the the trajectory of the robot using measured data of these sensors. The first part summarizes theoretical knowledge, while the second, the practical part, describes the design of the front axle, the design and the operating software of the front encoders and the odometric models. The last part deals with the processing and evaluation of the measured data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectodometriecs
dc.subjectenkodércs
dc.subjectAckermannovo řízenícs
dc.subjectpřední nápravacs
dc.subjectroboten
dc.subjectodometryen
dc.subjectencoderen
dc.subjectAckermann steeringen
dc.subjectfront axleen
dc.titleNávrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízenímcs
dc.title.alternativeDesign and realization of odometry sensors for mobile robot with Ackermann steeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-07:39:45cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:36:33en
sync.item.modts2020.03.31 06:55:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVěchet, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) Ing. Josef Ferda (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci DP představil řešené téma. Po ukončení prezentace a přečtení posudků oponenta a vedoucího práce odpovídal student na otázky oponenta DP. Dále odpovídal na otázky zkušební komise. Komise ocenila široký záběr práce a kvalitu zpracování zadaného tématu a hodnotila obhajobu DP jako výbornou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record