Show simple item record

Control system of the camera scanner for monitoring of plant growth

dc.contributor.advisorMusil, Vladislavcs
dc.contributor.authorZapletal, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationZAPLETAL, L. Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66037
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení robotického pojezdu kamerového skeneru rostlin společně s řídicí jednotkou. Navržené zařízení slouží jako nosný systém různých snímacích senzorů. Senzory budou monitorovat, jak růst, tak fyziologický stav kultivovaných rostlin v růstových komorách. V práci je popsán výběr elektronických a mechanických komponent, ze kterých je zařízení vytvořeno. V textu je uveden návrh řídicí desky plošných spojů, která bude zařízení obsluhovat. Součástí práce je ukázka realizace zařízení společně s ilustrací reálné podoby systému a postupem jeho testováním.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design and realization of robotic drive of the camera scanner system of plants together with the control unit. This device serves as the carrier system of various camera sensors. The sensors will monitor both the growth and the physiological status of the cultivated plants in the growth chambers. The thesis describes the choice of electronic and mechanical components from which the device is built. The text describes a design of the PCB that will control the device. Part of the thesis is also a demonstration of the realization of the systém together with the illustration of the real form of the system and its testing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘídicí systémcs
dc.subjectrobotický pojezdcs
dc.subjectřídicí DPScs
dc.subjectkomunikační periferiecs
dc.subjectmechanická konstrukcecs
dc.subjectsnímánícs
dc.subjectbudiče motorů.cs
dc.subjectControll systemen
dc.subjectrobotic driveen
dc.subjectcontrol PCBen
dc.subjectcommunication peripheryen
dc.subjectmechanical constructionen
dc.subjectcapturingen
dc.subjectmotor drivers.en
dc.titleŘídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlincs
dc.title.alternativeControl system of the camera scanner for monitoring of plant growthen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:35cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:28:23en
sync.item.modts2020.03.31 01:19:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProkop, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Předseda se ptá na zatížení zapojení, jestli student udělal test. Student zodpověděl na otázku. Místopředseda se zeptal na otázka, proč student použil tento konkrétní mikrokontróler. Student zodpověděl na otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record