Show simple item record

Impact Damage to Vehicles at Low Speed

dc.contributor.advisorTokař, Stanislavcs
dc.contributor.authorHolyszewská, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:08Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:08Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOLYSZEWSKÁ, A. Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100315cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66118
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných vlastních zkoušek a rozborem reálných škodních událostí. Výsledky vlastních zkoušek jsou porovnány s postupem pojišťovny v případě potenciálního vzniku nároku na pojistné plnění. Výstupem této práce je ucelená prezentace výsledků provedených nárazových zkoušek pro využití při posuzování škodních událostí.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with documentation of the most common types of damage of vehicles at low speed, so-called ‘parking manoeuvers’. An analysis of characteristic damage was based on tests published so far, the author’s own tests and an analysis of real insured events. The results of the author’s own tests are compared to the procedures of the insurance company in the cases of potential insurance claims. The output of this thesis is a comprehensive presentation of the results of the impact tests carried out by the author which serve for the use in the assessment of insured events.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectškodní událostcs
dc.subjectpojišťovací nárazcs
dc.subjectpojistný podvodcs
dc.subjectparkovací manévrcs
dc.subjectpoškozenícs
dc.subjectinsured eventen
dc.subjectinsurance crash testen
dc.subjectinsurance frauden
dc.subjectparking manoeuveren
dc.subjectdamageen
dc.titlePoškození vozidel při nárazech v malých rychlostechcs
dc.title.alternativeImpact Damage to Vehicles at Low Speeden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-08:37:55cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100315en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:23:10en
sync.item.modts2021.11.12 20:41:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaluža, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala velmi dobře. Dokázala byste rozpoznat podle fotek směr jízdy vozidla? Na otázky komise odpověděla velmi dobře. Zodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record