Show simple item record

Support of Managerial Decision Making

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorPekárek, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:36Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPEKÁREK, R. Podpora manažerského rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other101466cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66123
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze manažeři společnosti, ale také vedení společnosti, které bude moci manažery kontrolovat. V první kapitole této práce jsou popsány metody, které jsou v následující kapitole využity k analyzování společnosti. Poslední kapitola obsahuje návrh tvorby jednotlivých reportů a vyhodnocení přínosu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on creation of reports, which will enable managers access to information. Thanks to this information managers will have basis for decision making. Not only managers, but also company management will have access to this reports, company management will be able to control managers. The first chapter describes methods, which are, used in next chapter for analyses the company. The last chapter contains draft of creation for all reports and evaluation of benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject7Scs
dc.subjectSLEPTcs
dc.subject4Pcs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectHOS8cs
dc.subjectSQLcs
dc.subject7Sen
dc.subjectSLEPTen
dc.subject4Pen
dc.subjectPorter's five forcesen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectHOS8en
dc.subjectSLEPTen
dc.subjectSQLen
dc.titlePodpora manažerského rozhodovánícs
dc.title.alternativeSupport of Managerial Decision Makingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:13cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101466en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:18:16en
sync.item.modts2020.03.31 20:20:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSuchonel, Vilémcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Šimberová - Jak jste identifikoval růst v oblasti? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record