Show simple item record

Proposal for Strategy Development of Slovak Distributor of Nutritional Supplements and Clothing for the Market in the Czech Republic

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikask
dc.contributor.authorToroni, Adamsk
dc.date.accessioned2018-10-21T16:15:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:15:09Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTORONI, A. Návrh strategie rozvoje slovenského prodejce výživových doplňků stravy a oblečení na trh v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66134
dc.description.abstractPredmetom tejto diplomovej práce je strategický rozvoj spoločnosti Infinity Sport, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu výživových doplnkov, športového oblečenia a iných športových potrieb. Potrebné údaje na zhodnotenie súčasného stavu firmy a výber vhodnej stratégie rozvoja, boli získané pomocou rôznych analytických metód, ktoré sú podrobne popísané v teoretickej časti. V analytickej časti boli jednotlivé metódy strategickej analýzy aplikované na konkrétny podnik a výsledky boli integrované v SWOT analýze, ktorá bola podkladom pre návrh konkrétneho postupu rozvojovej stratégie podniku. V návrhovej časti boli rozpracované jednotlivé možnosti expanzie na nový trh, z pomedzi ktorých bola vybraná najvhodnejšia alternatíva, ktorú by mal podnik v prípade realizácie rozvoja využiť.sk
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the strategic development of the company Infinity Sport, s. r. o., which operates in the market of nutritional supplements, sportswear and other sporting goods. The data needed to assess the current state of the company and to select a suitable development strategy were obtained using various analytical methods detailed in the theoretical part. In the analytical part, individual methods of strategic analysis were applied to a particular enterprise, and the results were integrated into the SWOT analysis, which was the basis for the design of a specific growth strategy of the company. In the design section, individual possibilities of expansion to the new market were elaborated, from which the most suitable alternative, which should be used by the company in the case of the realization of the development, was chosen.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrategický rozvojsk
dc.subjectrast spoločnostisk
dc.subjectexpanziask
dc.subjectSWOT maticask
dc.subjectdoplnky výživy a športové potrebysk
dc.subjectStrategic develpmenten
dc.subjectgrowth companyen
dc.subjectexpansionen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectfood suplements and sporting goodsen
dc.titleNávrh strategie rozvoje slovenského prodejce výživových doplňků stravy a oblečení na trh v ČRsk
dc.title.alternativeProposal for Strategy Development of Slovak Distributor of Nutritional Supplements and Clothing for the Market in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-09-22-08:44:27cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:12:42en
sync.item.modts2020.03.31 13:11:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereesport,, Marek Legelly, obchodný zástupca firmy infinitysk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - odpovězeno Dr. Videcká - Kde jste čerpal hodnoty průměrné mzdy v České republice? - odpovězeno Ing. Karpeta - Proč uvádíte prvotní investici jako zápornou? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record